دبستان دخترانه طوبی تبریز

تبریز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
تبریز - 17 شهریور قدیم - پایین تر از برق لامع - پلاک 103
04135579645
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه