دبستان دخترانه طیبه شوشتر

شوشتر
دخترانه
دبستان
شاهد
شوشتر - جاده صاحب - قسمت زمین شهری - جنب دبیرستان هاجر
06136242802
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه