دبستان دخترانه عترت پارس آباد

پارس آباد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان ١٥ متری شهید خیرخواه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه