دبستان دخترانه غزال قم

قم
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
قم - بلوار امین - کوچه 53 - پلاک 17
02532926060
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه