دبستان دخترانه غیرانتفاعی پرنیان خمینی شهر

خميني شهر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
اصفهان - خمینی شهر - میدان آزادی - بلوار مطهری
03133601421
info@gmail
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه