دبستان دخترانه غیردولتی تسنیم اهواز

خوزستان اهواز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
کمپلوشمالی تقاطع شیخ بها خیابان زکی زاده، جنب منازل سازمانی ، خیابان بهمن بین دی و اسفند
09163154776
همکلاسی
تعداد کلاس: 7
سال تاسیس: 1397
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 342

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه