دبستان دخترانه فاتح يزد

یزد
دخترانه
دبستان
دولتی
میدان امام علی- خ فضیلت
03538214090
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه