دبستان دخترانه فرهنگیان قاينات

دخترانه
دبستان
دولتی
شهرک ولیعصر خ حافظ4-جنب آموزشگاه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه