دبستان دخترانه قرآنی آیت الله غفاری خاتم

خاتم
دخترانه
دبستان
دولتی
هرات-خیابان شهدا-روبروی آتش نشانی
03532572191
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه