دبستان دخترانه لاله های انقلاب (2) ورامين

ورامين
دخترانه
دبستان
دولتی
خیابان دانشسرا
02136278191
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه