دبستان دخترانه مادر اردکان

دخترانه
دبستان
دولتی
خیابان ابوالفضل-بلوار آیت ا... خاتمی-کوچه جنب تاکسی تلفنی دانشجو
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه