دبستان دخترانه مشفق کرج

کرج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
رجایی شهر خ هشتم فاز 2 پ25
02634461463
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه