دبستان دخترانه مهدیه تهران

تهران
دخترانه
دبستان
هیئت امنایی
خیابان گلبرگ غربی –خیابان شهید همایی (16 متری اول )- خیابان شهید فرهاد حسینی –پلاک 27
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه