دبستان دخترانه مهر شاهين شهر

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خ مخابرات فرعی 13 غربی پلاک 57
03145220235
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه