دبستان دخترانه ناصر ترکان کرج

کرج
دخترانه
دبستان
دولتی
45 متری گلشهر-خیابان انوشیروان
02633502662
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه