دبستان دخترانه نبوت اردکان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان فکور-جنب مدرسه پسرانه فاضل
03532222311
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه