دبستان دخترانه ندای اسلام تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
میدان بهارستان_خیابان مجاهدین اسلام_ خیابان زرین خامه_4راه ناطقی غربی
02177622040
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه