دبستان دخترانه نرگس تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
خ پاسداران-پایینتر از پمپ بنزین صاحبقرانیه نبش تنگستان2
02122283546
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه