دبستان دخترانه نفیس کرج

کرج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک بنفشه- بلوار جنوبی- پلاک 19 و پلاک 20
02632808824
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه