دبستان دخترانه نوآور سنندج

سنندج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان کشاورز پلاک 16
08733236725
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه