دبستان دخترانه نوید صالحین اهواز

اهواز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
کیانپارس- انتهای میهن شرقی - روبروی اداره آب ناحیه ٤
دبستان دخترانه نوید صالحین اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه