دبستان دخترانه نیایش1 تهران

تهران
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خ آزادی-میدان استادمعین-خیابان شهیدنجارزاده-مدرسه نیایش
02166004437
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه