دبستان دخترانه هاجر تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
خ :ش آیت /چهارراه سرسبز/م :46/ک :هاجر/پ :138
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه