دبستان دخترانه هادوی رفسنجان

رفسنجان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خ مفتح کوچه شماره 3 بعد از مجتمع مسکونی پردیس
03918222103
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه