دبستان دخترانه هدی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خمینی شهر - میدان قدس - خیابان شهید بهشتی - پشت استخر غدیر
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه