دبستان دخترانه هوشمند صدف گرگان

گرگان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
عدالت ٨٥
01735523956
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه