دبستان دخترانه پرستو گناباد

گناباد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بیدخت-خ شهید باهنر-باهنر6-پلاک20
05337332990
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه