دبستان دخترانه پیام انقلاب تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
خ دماوند خ شهید فتحنائی-کوچه مصطفوی بن بست آذری
02177582294
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه