دبستان دخترانه پیشتازان کرمان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار شیراز خ حافظ جنب استخر ولی عصر ٩
03412444813
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه