دبستان دخترانه پیشرفت لاهیجان

لاهیجان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
گیلان - لاهیجان - خیابان رجایی ۸ (کارگر ۸)
01342239040
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه