دبستان دخترانه پیوند گنبدکاووس

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
میدان یادبود (فراغی)-خیابان بهار شهدا
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه