دبستان دخترانه گلستان دانش هواز

اهواز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
اهواز - گلستان - جاده بوستان - منازل سازمان آب و برق
0663328687
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه