دبستان دخترانه گلها زابل

زابل
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار میرحسینی- کوچه شهید هرمزی- پلاک 15
05422223984
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه