دبستان دخترانه گلها کرج

کرج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
عظیمیه- خیابان پاسداران غربی
02632502396
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه