دبستان دخترانه گل نرگس ورامين

ورامين
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
ورامین-بلوار رسالت-روبروی شیرینی سرای امام رضا
02136220144
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه