دبستان دخترانه یاسین قم

قم
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان 19 دی - کوچه 62 - روبروی بیمارستان مینا
02537728383
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه