دبستان دخترانه 22بهمن اردکان

دخترانه
دبستان
دولتی
بلوار ولیعصر(52متری امام شهر)کوچه شهید عمار محتشمی
03532222261
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه