دبستان دوره دوم غیردولتی امام حسین مشهد

مشهد
دبستان دوره دوم
غیر دولتی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات: ۱
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

همتا زینلیان عالی

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه