دبستان دوره دوم پسرانه اقبال کرمانشاه

کرمانشاه
پسرانه
دبستان دوره دوم
هیئت امنایی
بلوار شهید رنجبر ـ میدان بهزیستی
همکلاسی
تعداد کلاس: ۱۱
سال تاسیس: ۱۳۵۶
تعداد طبقات: ۳
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

داوود محمدی ناظم

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه