دبستان دولتی دخترانه شهیده لیلا زارع شیراز

شيراز
دخترانه
دبستان
دولتی
بلوار مدرس خیابان محراب کوچه 1
07137209771
همکلاسی
تعداد کلاس: 8
سال تاسیس: 1326
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 1000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

مهرداد رزمجویی معاون

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه