دبستان دولتی دخترانه منتظریان نیشابور

نيشابور
دخترانه
دبستان
دولتی
اندیشه
تعداد کلاس: 12
سال تاسیس:
تعداد طبقات: دوطبقه
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه