دبستان دولتی پسرانه احمدکاظمی یزد

یزد
پسرانه
دبستان
دولتی
یزد همایی. چهارنفر. ک گل افشان
37249796
kazemi_db@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 11
سال تاسیس: 1380
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 5000000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

منظم و محکم. آموزش جدی