دبستان دولتی پسرانه شهید فهمیده خرم آباد

خرم آباد
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان علوی کوچه کشتارگاه سمیه
۰۶۶۶۳۳۳۱۲۸
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه