دبستان غیردولتی پسرانه امام حسین شهرکرد

شهرکرد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهرکرد میدان انقلاب جنب عینک شهر مدرسه غیر دولتی پسرانه امام حسین
03833342192
emamhussainschool1394@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1394
تعداد طبقات: 0
مساحت زیربنا: 0

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

بهترین مدرسه غیر دولتی شهرکرد