دبستان غیردولتی پسرانه مبتکران یزد

یزد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
یزد، بلوارمدرس، خیابان ظفر(جنب پمپ گاز) کوچه گلها
۰۳۵۳۸۲۵۰۶۰۶
مبتکران یزد
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه