دبستان غیردولتی پسرانه نخبگان قم

قم
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
میدان امام خمینی،خیابان شهیدان حسینی
02536625521
تعداد کلاس: 8
سال تاسیس: 1382
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه