دبستان ماندگار آیت الله طالقانی زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبستان
دولتی
استان سیستان و بلوچستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، مصطفی خمینی، بین مصطفی خمینی 24 و ایت الله کفعمی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1328
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه