دبستان ماندگار امام خمینی حمل آباد اردبیل

اردبيل
پسرانه
دبستان
دولتی
تعداد کلاس: 20
سال تاسیس: 1361
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا: 427

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه