دبستان مختلط اندیشه زاهدان

زاهدان
مختلط
دبستان
غیر دولتی
بلوار معلم- مجتمع مختلط اندیشه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه