دبستان مختلط شفق پارسیان ايلام

مختلط
دبستان
غیر دولتی
میدان شهید کشوری-بلوار آزادی-آزادی 9-کوچه شهید کرم پو
08412239241
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه